Повече за насПредлагани продуктиПредлагани услугиПолезна информацияЗа контакти


Продуктов каталог на Елнет

Взривобезопасни продукти, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера

Повече информация от сайта на CEAG GmbH

Луминесцентни осветителни тела, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера

Осветителните тела са предназначени за инсталация в Зони 1, 2, 21 и 22, като дизайна е различен в зависимост от изискванията за инсталиране (инсталиране на окачени тавани, директен монтаж и т.н.)

Повече информация от сайта на CEAG GmbH

Аварийни осветителни тела, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера

Осветителните тела са предназначени за инсталация в Зони 1, 2, 21 и 22, като дизайна е различен в зависимост от изискванията на инсталиране (инсталиране на стени, тавани и т.н.)

Повече информация от сайта на CEAG GmbH

Специални осветителни тела, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера

Осветителните тела са предназначени за инсталация в Зони 1, 2, 21 и 22

Повече информация от сайта на CEAG GmbH

Преносими осветителни тела, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера

Осветителните тела са предназначени за инсталация в Зони 1, 2, 21 и 22

Повече информация от сайта на CEAG GmbH

Контакти, ключове, присъединителни и разклонителни кутии, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера

Контактите, ключовете, присъединителните и разклонителни кутии покриват нуждите на почти всички видове електроинсталации, като са предназначени за Зони 1, 2, 21 и 22

Повече информация от сайта на CEAG GmbH

Кнопки и контролни табла, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера

Контролните елементи и табла са предназначени за инсталация в Зони 1, 2, 21 и 22

Повече информация от сайта на CEAG GmbH

Прекъсвачи, превключватели и шалтери, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера

Прекъсвачите, превключвателите и шалтерите са предназначени за инсталация в Зони 1, 2, 21 и 22

Повече информация от сайта на CEAG GmbH

Контролни и разпределителни табла, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера

Контролните и разпределителните табла са предназначени за инсталация в Зони 1, 2, 21 и 22


Акустични и оптични сигнални устройства

Повече информация от сайта на FHF

Сирени, високоговорители и звънци за работа в опасни зони, за шумни, влажни, сухи места, външен и вътрешен монтаж с разнообразен дизайн.

Някои от акустичните сигнални съоръжения са предназначени за инсталация в опасна среда, Зони 1, 2, 21 и 22, а други в нормална среда

Повече информация от сайта на CEAG GmbH

Оптични сигнални съоръжения, взривозащитено и нормално изпълнение

Въртящи се, премигващи и др. лампи за работа в опасни зони, за шумни, влажни, сухи места, външен и вътрешен монтаж с разнообразен дизайн.

Някои от оптичните сигнални съоръжения са предназначени за инсталация в опасна среда, Зони 1, 2, 21 и 22, а други в нормална среда.


Комуникационна техника

Повече информация от сайта на FHF

Водоустойчиви и взривозащитени телефони. Различни видове телекомуникационни съоръжения със сила на звънене до около 100 Db(A).

Някои от телекомуникационните съоръжения са предназначени за инсталация в опасна среда, Зони 1, 2, 21 и 22, а други в нормална среда.


Аварийни осветителни тела и Централни Аварийни Системи

Повече информация от сайта на CEAG GmbH

Аварийни осветителни тела

Осветителните тела са най-различни видове и дизайнът е разнообразен, в зависимост от изискванията за инсталиране (инсталирани на стени, тавани, провесени и т.н.)

В зависимост от вида на аварийната инсталация, осветителните тела могат да бъдат с автономни батерии, интелигентни с автономни батерии или интелигентни захранени директно от централна аварийна система

Повече информация от сайта на CEAG GmbH

Интелигентни Централни Аварийни Системи

Системата осигурява мониторинг, контрол и тестване на осветителните тела, като е програмируема в зависимост от съответните изисквания на държавните стандарти. Това се постига с вграждане на интелигентен модул във всяко осветително тяло и окабеляването им чрез комуникационен кабел

Повече информация от сайта на CEAG GmbH

Интелигентна Централна Аварийна Система

Системите, в зависимост от изискванията, осигуряват захранване, мониторинг, контрол и тестване на осветителните тела, като са програмируеми в зависимост от съответните изисквания на държавните стандарти. Това се постига с вграждане на интелигентен модул във всяко осветително тяло. Комуникацията между осветителните тела и системата е по захранващия кабел (втори комуникационен кабел не се изисква!)

Предлагат се и по-опростени системи, при които не се изисква мониторинг и контрол на отделно осветително тяло, а само на токов кръг. В този случай не се налага инсталирането на модул в осветителните тела.


Посетете корпоративния сайт на нашите партньори

Посетете корпоративния сайт на нашите партньори

Посетете корпоративния сайт на нашите партньори

Посетете корпоративния сайт на нашите партньори

Посетете корпоративния сайт на нашите партньори

Посетете корпоративния сайт на нашите партньори

Посетете корпоративния сайт на нашите партньори

Посетете корпоративния сайт на нашите партньори

Посетете корпоративния сайт на нашите партньори

Интернет магазин за взривобезопасно оборудване
© Copyright Elnet 2005