Повече за насПредлагани продуктиПредлагани услугиПолезна информацияЗа контакти


Аварийно осветление | Експлозивна атмосфера | Директиви, Наредби и Стандарти

Полезна информация и документи

Аварийно осветление – това е част от цялостната система за осветление, която продължава да работи в случай на авария (прекъсване или срив), отпадане на централното електрозахранване и основното осветление. Захранването на аварийните осветителни тела се извършва чрез независими енергийни източници – акумулаторни станции (централни енергийни системи) или автономни батерии. Чрез тях се постига осветление в зоната на работното място и / или евакуационните изходи в продължение на 1-3 часа.

Експлозивна атмосфера - това е смес от въздух с възпламеними вещества под формата на прах, газове, пари или аерозоли при атмосферни условия, в която след запалване започва разпространяване на горенето в неизразходваната смес.

Директиви, Наредби и Стандарти - тук сме събрали основните документи, свързани с нашата работа, и се надяваме тази информация да бъде полезна и за вас.


Посетете корпоративния сайт на нашите партньори

Посетете корпоративния сайт на нашите партньори

Посетете корпоративния сайт на нашите партньори

Посетете корпоративния сайт на нашите партньори

Посетете корпоративния сайт на нашите партньори

Посетете корпоративния сайт на нашите партньори

Посетете корпоративния сайт на нашите партньори

Посетете корпоративния сайт на нашите партньори

Посетете корпоративния сайт на нашите партньори
Интернет магазин за взривобезопасно оборудване
© Copyright Elnet 2005