Повече за насПредлагани продуктиПредлагани услугиПолезна информацияЗа контакти


Експлозивна атмосфера | Директиви, Наредби и Стандарти

Аварийно осветление

Аварийното осветление е част от цялостната система за осветление, която продължава да работи в случай на авария (прекъсване или срив), отпадане на централното електрозахранване и основното осветление. Захранването на аварийните осветителни тела се извършва чрез независими енергийни източници – акумулаторни станции (централни енергийни системи) или автономни батерии. Чрез тях се постига осветление в зоната на работното място и / или евакуационните изходи в продължение на 1-3 часа.

Най-общо можем да посочим две основни функции на този вид осветителна инсталация:

  • Осигуряване на непрекъснато работно осветление – аварийно осветление;
  • Маркиране на изходите с цел евакуация на персонала от сградата, при възникване на някакъв вид авария – пожар, наводнение, природно бедствие и т.н. – евакуационно осветление.

Стандарти свързани с аварийното осветление:

  • EN 1838:1999 Приложение на осветлението - аварийно осветление
  • EN 50171:2001 Централна захранваща енергийна система
  • EN 50172:2004 Аварийни осветителни системи
  • БДС EN 60598-2-22 (1990):2002, Осветители. Част 2: Специфични изисквания. Раздел 22: Осветители за аварийно осветление (IEC 60598-2-22:1990, с промени)
  • БДС EN 1838:2005 Приложно осветление. Аварийно и евкуационно осветление

Трите варианта на аварийна осветителна система са както следва:

Аварийно осветително тяло с вградени инвертор и собствена акумулаторна батерия

Тялото е свързано към електрическата инсталация и батерията му се намира в непрекъснат режим на подзаряд. При отпадане на централното захранване, аварийното осветително тяло получава захранване от батерията. Този вариант е подходящ както за аварийно, така и за евакуационно осветление. Чрез включването на модул инвертор и батерия към основните осветителни тела те могат да изпълняват и функции на аварийно осветление.

Аварийно осветително тяло със собствен инвертор и батерия и възможност за извършване на самодиагностика

В тялото е монтиран и микропроцесор свързан със светодиоден индикатор, указващ състоянието на осветителното тяло. Различни цветове на светодиода сигнализират за промяна в състоянието на осветителното тяло - например, червено – работа в авариен режим, жълто – дефект на лампата, зелено – нормално функциониране.

За състоянието на автономните осветителни тела следи централна управляваща система. Разполагането й в контролния център на сградата дава възможност за точно локализиране на точното разположение на авариралото тяло и вида на повредата.

Аварийни осветителни тела, захранвани от централна енергийна (акумулаторна) система

Тук отново можем да разграничим няколко варианта за изграждане на цялостната система за аварийно осветление. Те донякъде са аналогични на посочените по-горе варианти, но с уговорката, че захранването на всички осветителни тела е общо от централна акумулаторна станция:

  • Централна акумулаторна станция с тест за самодиагностика на самата акумулаторната станция (зареждане, годност на батерия и т.н.). Тук тя играе роля единствено на захранващо устройство на телата, в случай на отпадане на захранването;
  • Централна акумулаторна станция, която може да се самодиагностицира и да следи за състоянието на отделните кръгове от аварийни осветителни тела.
  • Централна акумулаторна станция с функции за самодиагностика и за контрол на състоянието на всяко едно аварийно тяло. Това е най-удачният вариант за всяка съвременна и модерна сграда, тъй като предоставя възможност за следене и контрол на цялостната система за аварийно осветление.

Към кой от тези варианти да се насочите? Това се определя от различни фактори – предназначение, големина, състояние на сградата, брой на служителите и т.н. Новите европейски стандарти и норми въвеждат строги, но изключително необходими изисквания за видовете аварийни осветителни тела, техните минимални характеристики и точното им място за монтаж. Не на последно място е специфицирането на периодични инспекции и тестове. Неспазването на тези правила би могло да доведе не само до проблеми с контролните и проверяващи органи, но и до неприятни инциденти, свързани с проблеми при евакуирането на сградата.
Посетете корпоративния сайт на нашите партньори

Посетете корпоративния сайт на нашите партньори

Посетете корпоративния сайт на нашите партньори

Посетете корпоративния сайт на нашите партньори

Посетете корпоративния сайт на нашите партньори

Посетете корпоративния сайт на нашите партньори

Посетете корпоративния сайт на нашите партньори

Посетете корпоративния сайт на нашите партньори

Посетете корпоративния сайт на нашите партньори

© Copyright Elnet 2005