Повече за насПредлагани продуктиПредлагани услугиПолезна информацияЗа контакти


Аварийно осветление | Експлозивна атмосфера

Директиви, Наредби и Стандарти

Осветители и осветителни системи за аварийно осветление

  Основни стандарти:
 • EN 16838:1999 Приложение на осветлението - аварийно осветление
 • EN 50172:2004 Аварийни осветителни системи
 • БДС EN 60598-2-22 (1990):2002 Осветители. Част 2: Специфични изисквания. Раздел 22: Осветители за аварийно осветление (IEC 60598-2-22:1997, с промени)
  Зареди като PDF файл (340 КB / Юни 2002, на български)
 • БДС EN 60598-2-22 / A1 2002 Осветители. Част 2: Специфични изисквания. Раздел 22: Осветители за аварийно осветление (IEC 60598-2-22:1997/A1: 2002)
  Зареди като PDF файл (390 КB / Юли 2004, на английски)

Cъоръжения и системи за защита предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера

  Директиви на ЕС:
 • Европейски стандарти за прах
  Зареди като PDF файл (754 KB)
  Зареди като PDF файл (1.2 MB)
 • 94/9/EC (ATEX 95) Директива на Европейския Парламент и на Съвета от 23 Март 1994 за сближаване на законодателството на Страните-членки, отнасящо се до съоръжения и системи за защита, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера
  Зареди като PDF файл (204 KB)
 • 1999/92/EC (ATEX 137) Директива на Европейския Парламент и на Съвета от 28 Януари 2000 за мерките, целящи да защитят работещите, които са изложени на потенциален риск от експлозивна атмосфера
  Зареди като PDF файл (107 КB)
 • Guidelines on the application of Directive 94/9/EC Препоръки за приложението на основната ATEX директива, последна корекция към Юли 2005 г.
  Зареди като PDF файл (430 КB / на английски)
 • Повече за Европейските директиви и стандарти можете да прочетете в сайта на Европейската комисия
  Българско законодателство::
 • НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръжения и системи за защита, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера Обн. ДВ. бр.81 от 21 Септември 2001г., попр. ДВ. бр.90 от 19 Октмври 2001г., изм. ДВ. бр.115 от 10 Декември 2002г., изм. ДВ. бр.13 от 11 Февруари 2003г.
  Влиза в сила от: 01.07.2003 г.
  Зареди като PDF файл (148 KB)
  или отворете от сайта на Министерство на Икономиката и Енергетиката
 • Наредба № 11 от 27 Декември 2004 г. За минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при потенциален риск от експлозивна атмосфера. обн., ДВ, бр. 6 от 18.01.2005г.
  Зареди като PDF файл (70 КB)
  или отворете от сайта на Министерство на Труда и Социалната Политика
  Български стандарти::
 • БДС EN 50281-3:2003 Съоръжения за използване при наличие на горим прах. Част 3: Класификация на зони, където има или може да се появи горим прах
  Зареди като PDF файл (340 КB / на английски)
 • БДС EN 60079-10 (:2003):2004 Електрически съоръжения за експлозивни газови атмосфери. Част 10: Класификация на опасни зони (IEC 60079-10:2002)
  Зареди като PDF файл (950 КB / на английски)
 • БДС EN 1838:2005 Приложно осветление. Аварийно и евкуационно осветление
  Зареди като PDF файл (700 КB / на английски)
 • Списък на българските стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти по директива 99/9 (ATEX 95)
  отворете от сайта на Български институт по стандартизация
Посетете корпоративния сайт на нашите партньори

Посетете корпоративния сайт на нашите партньори

Посетете корпоративния сайт на нашите партньори

Посетете корпоративния сайт на нашите партньори

Посетете корпоративния сайт на нашите партньори

Посетете корпоративния сайт на нашите партньори

Посетете корпоративния сайт на нашите партньори

Посетете корпоративния сайт на нашите партньори

Посетете корпоративния сайт на нашите партньори

© Copyright Elnet 2005